Studentské volby

V úterý 21. 9. 2021 proběhly na naší škole Studentské volby.

Studentské volby jsou příležitostí pro středoškoláky zkusit si volit „nanečisto“. Smyslem Studentských voleb je přiblížit studentům důležitost voleb do PS, podpořit jejich zájem o veřejné dění a vést je k pochopení systému zastupitelské demokracie v ČR.

Za skvělou organizaci je nutno poděkovat členům školské volební komise, Filipu Dudkovi, Dominiku Kovácsovi a Adamu Jelínkovi, studentům třídy 3.C.