Začátek nového školního roku

 

Školní rok začíná pro všechny studenty ve středu 1. září 2021 v 7:55.

Pro úspěšné zahájení vyučování je nutné absolvovat antigenní test na covid 19. Testování se nemusí účastnit ten, kdo :

  • Ÿ je plně očkován dvěma dávkami vakcíny proti covidu 19 a od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů,
  • Ÿ prodělal onemocnění covid 19 (od prvního pozitivního testu ještě neuplynulo 180 dnů),
  • Ÿ doloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu na oficiálním odběrovém místě.

Žák, který odmítne testování a nepatří do výše uvedených tří skupin, musí nosit po celou dobu pobytu ve školní budově respirátor.

Ostatní žáci nosí respirátor pouze ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety atd).