Veřejné soutěže

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č.j. 00194/2024: „Rekonstrukce hygienických prostor – I. etapa“

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je výběr zhotovitele Rekonstrukce hygienických prostor – I. etapa

Do 10. června 2024, 9:00

Soubory ke stažení:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č.j. 00194/2024: „Rekonstrukce hygienických prostor“ - realizace stavebních úprav

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je výběr zhotovitele Rekonstrukce hygienických prostor.

Do 3. června 2024, 9:00

Soubory ke stažení:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č.j. 00194/2024: „Zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta stavby 'Rekonstrukce hygienických prostor'“

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je výběr zhotovitele projektové dokumentace a výkon dozoru
projektanta stavby „Rekonstrukce hygienických prostor“.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 1/2023: „Měřicí systém pro laboratoř elektrotechnických měření“

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je nákup měřicího systému pro odbornou učebnu. Zboží bude pořízeno v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, ident. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách.

Jsou-li v technické specifikaci uvedeny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u těchto výslovně umožňuje nabídnout dodavateli rovnocenné řešení.

Do 17. března 2023 do 14 hodin

Vítězem výběrového řízení se stala firma Yotta Volt, s. r. o., V Kopečku 169/14, Hradec Králové.

Soubory ke stažení: