Maturitní zkoušky

Podle §79, odst. 3, zákona č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů určuji pro žáky denního studia tyto povinné profilové maturitní zkoušky:

Obor Informační technologie, 18-20-M/01

 1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
 2. Písemná zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se písemná zkouška koná, na školním webu.
 3. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

 1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
 2. Písemná zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se písemná zkouška koná, na školním webu.
 3. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Termíny profilových maturitních zkoušek

Podle §2, odst.7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji termíny profilové části
maturitních zkoušek v jarním termínu roku 2024 takto:

Písemné práce
Pokyny
 • Na zkoušku se dostavte nejpozději 10 min před jejím začátkem.
 • anglický jazyk16. dubna 2024
  • délka zkoušky: 100 min (PUP +25%=125min.,
   +50%=150
   min.
   , +100%=200 min.)
  • zahájení zkoušky: 7.55h
  • Rozpis učeben: zde
 • český jazyk a literatura17. dubna 2024
  • délka zkoušky: 110 min (PUP +25%=138min.,
   +50%=165
   min.
   , +100%=220 min.)
  • zahájení zkoušky: 7.55h
  • Rozpis učeben: zde


Praktická maturitní zkouška
Datumy
 • 23. dubna 2024 – 4.A
 • 24. dubna 2024 – 4.B
 • 25. dubna 2024 – 4.C


Didaktické testy
Pokyny


Ústní maturitní zkoušky
 • 4.A20.5. – 24.5.2024, předseda: Ing. Luděk Richter
  Harmonogram 4.A
 • 4.C20.5. – 24.5.2024, předseda: Ing. Pavel Goliáš
  Harmonogram 4.C
 • 4.B27.5. – 31.5.2024, předseda: Ing. Gabriela Dembowská
  Harmonogram 4.B


25. února 2024

Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D.
ředitel školy

Ke stažení

Soubor Popis Odkaz
Maturitní okruhy – IT
Okruhy otázek k praktické maturitní zkoušce pro obor
Informační
technologie
 
Okruhy otázek k ústní maturitě pro obor Informační technologie
Maturitní okruhy – RIS
Okruhy otázek k praktické maturitní zkoušce pro obor
Řídicí
systémy
Okruhy otázek k ústní maturitě pro obor Řídicí systémy
Literatura – Kanon
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z
českého
jazyka a literatury
Angličtina
Informace a kritéria profilové části MZ z AJ
Český jazyk – literatura
Informace a kritéria profilové části MZ z CJL
Kritéria hodnocení
Hodnocení ústních profilových zkoušek
Hodnocení praktických zkoušek
Povinné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky
Průběh maturitní zkoušky
Rozpis učeben pro ANJ
Rozpis učeben pro ČJL
Rozpis učeben pro jednotné zkouškové schéma