Maturitní zkoušky

Podle §79, odst. 3, zákona č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů určuji pro žáky denního studia tyto povinné profilové maturitní zkoušky:

Obor Informační technologie, 18-20-M/01

  1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
  2. Písemná zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se písemná zkouška koná, na školním webu.
  3. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

  1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
  2. Písemná zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se písemná zkouška koná, na školním webu.
  3. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Termíny profilových maturitních zkoušek

Podle §2, odst.7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji termíny profilové části maturitních zkoušek v podzimním termínu roku 2023 takto:

Písemné práce:
  • český jazyk a literatura – 12. září 2023
Praktická maturitní zkouška:
  • 12. září 2023
Ústní maturitní zkoušky:
  • třídy 4.A, 4.B – 19. září 2023 — Rozpis
  • třída 4.C – 20. září 2023 — Rozpis
25. srpna 2023
Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D.
ředitel školy

Ke stažení

Soubor Popis Odkaz
Maturitní okruhy – IT
Okruhy otázek k praktické maturitní zkoušce pro obor Informační technologie
 
Okruhy otázek k ústní maturitě pro obor Informační technologie
Maturitní okruhy – RIS
Okruhy otázek k praktické maturitní zkoušce pro obor Řídicí systémy
Okruhy otázek k ústní maturitě pro obor Řídicí systémy
Literatura – Kanon
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
Angličtina
Informace k profilové části z předmětu  angličtina
Český jazyk – literatura
Informace k profilové části z předmětu  český jazyk (literatura)
Kritéria hodnocení
Hodnocení profilových zkoušek – AJ a ČJL
Hodnocení ústních profilových zkoušek
Hodnocení praktických zkoušek