Maturitní zkoušky

Podle §79, odst. 3, zákona č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů určuji pro žáky denního studia tyto povinné profilové maturitní zkoušky:

Obor Informační technologie, 18-20-M/01

 1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
 2. Písemná zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se písemná zkouška koná, na školním webu.
 3. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

 1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
 2. Písemná zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se písemná zkouška koná, na školním webu.
 3. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Termíny profilových maturitních zkoušek

Podle §2, odst.7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji termíny profilové části maturitních zkoušek v jarním termínu roku 2023 takto:

Písemné práce

 • Ÿ český jazyk a literatura – 4. dubna 2023
 • Ÿ anglický jazyk – 5. dubna 2023

Praktická maturitní zkouška:

 • Ÿ třída 4.A – 24. dubna 2023
 • Ÿ třída 4.B – 25. dubna 2023
 • Ÿ třída 4.C – 26. dubna 2023

Ústní maturitní zkoušky:

 • Ÿ třída 4.A – 16. až 19. května 2023
 • Ÿ třída 4.B – 22. až 25. května 2023
 • Ÿ třída 4.C – 16. až 19. května 2023
Ing. Petr Kocurek
ředitel školy

Ke stažení

Soubor Popis Odkaz
Maturitní okruhy – IT
Okruhy otázek k praktické maturitní zkoušce pro obor Informační technologie
 
Okruhy otázek k ústní maturitě pro obor Informační technologie
Maturitní okruhy – RIS
Okruhy otázek k praktické maturitní zkoušce pro obor Řídicí systémy
Okruhy otázek k ústní maturitě pro obor Řídicí systémy
Literatura – Kanon
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
Angličtina
Informace k profilové části z předmětu angličtina
Český jazyk – literatura
Informace k profilové části z předmětu český jazyk (literatura)
Hodnocení
Hodnocení profilových zkoušek