O škole

Výroční zprávy

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele .

Poslední inspekce na SPŠE Havířov provedená Moravskoslezským inspektorátem České školní inspekce proběhla ve dnech 12. až 20. dubna 2017 a jejím cílem bylo :

  • Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Inspekční zpráva je k dispozici

 

Škola pořadí český jazyk pořadí anglický jazyk pořadí matematika součet pořadí celkové pořadí
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 1 2 1 4 1
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava 2 6 4 12 2
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava 4 7 5 16 3
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 6 5 8 19 4
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov 7 1 12 20 5

Zdroj : www.cermat.cz

 

Škola Počet nezaměstnaných k 30. 4. 2020
SPŠE, Havířov 1
SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava 1
Gymnázium a SPŠ, Frenštát p. R. 3
SPŠ chemická a gymnázium, Ostrava 3
SŠ, Sýkorova ul., Havířov – Šumbark 3
SPŠ stavební, Havířov 4
Třinecká Obchodní akademie 4
SOŠ Třineckých železáren 4
Obchodní akademie, Český Těšín 5
SOŠ NetOffice, Orlová 5
SPŠ, Karviná 5
SPŠ, Ostrava – Vítkovice 5
SPŠ stavební, Ostrava 6
SŠ teleinformatiky, Ostrava 6
Gymnázium a OA, Orlová 7
SŠ informačních technologií, Frýdek – Míste 10
SPŠ, OA a Jazyková škola, Frýdek – Místek 11

zdroj : portal.mpsv.cz

Další informace

Telefon 739 622 482

Ceník stravného

žáci 33 Kč/oběd
zaměstnanci 33 Kč/oběd
  1. CENA NOVÉHO ČIPU JE 100,- KČ
  2. POLEDNÍ PŘESTÁVKA 11:45 – 12:15 HOD
  3. Strávníci si mohou 3x týdně vybrat ze 2 hlavních jídel. Jídlo č. 2 se vybírá nejpozději 1 pracovní den dopředu prostřednictvím internetu (stejný postup jako u odhlašování stravy). Pokud si strávníci obědy neobjednají, automaticky dostanou z jídelníčku oběd č. 1.

Objednávka obědů

Jídelníček

Podrobný návod používání a fungování služby

Provozní řád školní jídelny

Přihláška ke stravováni s inkasem