Historie školy

Budova na Makarenkově ulici, číslo popisné 513, byla zkolaudována v roce 1961. Od té doby se v ní vystřídalo několik škol různých stupňů. Krátkou dobu zde byla základní škola, pak Střední průmyslová škola hutnická, posléze Střední škola ekonomiky služeb a Střední pedagogická škola. Od roku 1985 sídlí v objektu Střední průmyslová škola elektrotechnická.

Zárodek SPŠE Havířov tvořily třídy elektrotechnického maturitního oboru Automatizační technika, které sem byly přemístěny z vítkovické Střední průmyslové školy v roce 1984. Počínaje školním rokem 1985 – 1986 začíná historie SPŠE Havířov zatím s jedním oborem Automatizační technika, jenž byl později přeměněn na obor Elektrotechnika (Řídicí systémy).

Ve školním roce 1992 – 1993 přibyl maturitní obor Elektronické počítačové systémy, vyučovaný pod názvem Informační technologie dodnes. Mezi léty1996 – 2001 mohli žáci studovat i obor Technická administrativa se zaměřením na elektrotechniku. Další obor – Technické lyceum – přibyl v roce 1997, poslední studenti tohoto oboru maturovali v roce 2017.

Prvním ředitelem školy byl Ing. Vilém Tománek (do roku 1992). V letech 1992 až 2023 vedl školu Ing. Petr Kocurek, od roku 2023 je ředitelem SPŠE Havířov Mgr. Jiří Okrouhlý, PhD.