Vychovné poradenství

Proč výchovný poradce?

„Jediná skutečně vzdělaná osoba je ta osoba, která se naučila, jak se učit.“
Karl Rogers – psycholog v oblasti vzdělání

Učitel nemůže nikoho nic naučit, může pomoci těm, kteří se chtějí učit. Tajemství úspěchu spočívá v tom, jak využít informace, které jsou dostupné každému, abychom vytvořili nové nápady. Žijeme v době rychlých, intenzivních změn a neustálého růstu nových informací.

 • Každý čtvrtý rok se dvakrát znásobí počet informací na této planetě.
 • Naučit se, jak se učit, je klíčová znalost doby, která nadchází. Nejenom, že s touto znalostí budete moci „přijmout“ více informací za mnohem kratší dobu, ale budete umět tyto informace kreativně použít ve svém každodenním životě na vytvoření nových produktů, služeb, nápadů a na kreativní řešení problémů.
 • V rámci existujících vzdělávacích systémů nás vždy učili co, ale ne jak!
 • naučte se učit
  informace najdete na internetu – např.: styly učení, metody učení, techniky duševní práce, jak se učit,……Je důležité vybrat si svou vhodnou metodu (např. PQRST, SQ4R,……,.“learning by teaching“, mentální mapy,…). Můžete využít pomoc psychologa nebo Pedagogicko psychologické poradny ( 1. ročníky absolvují „styly učení“)
 • učte se pravidelně
 • vytrvejte

Kdy se obrátit na výchovného poradce

Na výchovného poradce se můžeš obracet zejména pokud řešíš:

 • neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva,
 • speciální vzdělávací potřeby,
 • problémy ve vztazích (včetně vztahu se sebou samým) – po posouzení může zprostředkování konzultace s odborníky,
 • změnu oboru, kariérové poradenství.

Kde hledat další pomoc?

Pedagogicko-psychologická poradna

PPP – pracoviště v Havířově Šumbarku, Opletalova 5 (budova SŠŘS), tel.: 597 582 372

Všechna pracoviště jsou plně obsazena odborníky, kteří jsou připraveni poskytnout své služby širokému spektru dětí, žáků a studentů ve věku od zhruba 3 do 26 let. (Více o struktuře poskytovaných služeb najdete pod odkazy jednotlivých pracovišť). Pedagogicko psychologická poradna také potvrzuje a doporučuje způsob práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, nadaní žáci, sportovci, zdravotní problémy, …).

Užitečné odkazy

Linka bezpečí

Linka bezpečí (zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na čísle 116 111. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu: chat.linkabezpeci.cz pomoc@linkabezpeci.cz.

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích – pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžováni prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií.

Kontakt na odborníky Internet Hotline -nebezpečný či podezřelý obsah na internetu – internethotline.cz nebo adresy oznamte@internethotline.cz.

Linka právní pomoci týkající se dětí

Linka právní pomoci týkající se dětí 777 800 002 (odpovídají právníci České advokátní komory, každou středu mezi 14-18 hod.).