Zájmové kroužky

Odborné kroužky

Pneumatika

Čtvrtek

Bc. Benjamin Przeczek

Robotika

Středa – 14:00-17:00

Ing. Pavel Urban

3D Tisk

Pondělí– 14:10 (uč. 418)

Ing. Michaela Burková

Python

Úterý– 14:10

Mgr. Romana Badura

Online kroužky a kroužky ve spolupráci s VŠB

Řídící technika

Čtvrtek (on-line), 15:15

Ing. Sedlák

Kybernetika a mladý vývojář

Čtvrtek– sudý, 14:00-17:00

Ing. Martin Mikolajek

Sportovní kroužky

Odbíjená

Pondělí – lichý týden

Mgr. Stanislav Michejda

Sporty

Úterý– sudý i lichý týden

Mgr. Lucie Kadlecová

Fotbal/Florbal

Čtvrtky – lichý týden

Mgr. Michal Starostka

Odbíjená

Čtvrtek – sudý týden

Mgr. Stanislav Michejda