Přijímací řízení

Důležité
termíny

Podání přihášky

Termín je dle zákona stanoven od
1. února do 20. února 2024.

Prosíme o podávání elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity. Veškeré přílohy prosím skenujte nebo přikládejte v čitelném formátu.

Přijímací řízení

Řádné termíny
 1. řádný termín – pátek 12. dubna 2024
 2. řádný termín – pondělí 15. dubna 2024

Přijímací řízení

Náhradní termíny
 1. náhradní termín – pondělí 29. dubna 2024
 2. náhradní termín – úterý 30. dubna 2024

Otevírané obory ve školním roce 2024/2025

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 školského zákona Střední škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace svým ředitelem vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníků denního studia pro obory:

 18-20-M/01

Informační technologie

60 míst

2 třídy

Přihláška

 26-41-M/01

Řídicí systémy (Elektrotechnika)

30 míst

1 třída

Přihláška + lékařské potvrzení

K přihlášce na obor Řídicí systémy (Elektrotechnika) je nutno přiložit lékařské potvrzení (ke stažení zde).

Pokud se hlásíte na více oborů, které vyžadují lékařské potvrzení, vytiskněte si prosím zjednodušený formulář zdravotního posudku (ze systému DIPSY) zde. K němu vytiskněte Přílohu k lékařskému posudku (2 strana) našeho lékařského potvrzení zde, kde jsou konkrétně specifikovány zdravotní obtíže, které mají omezující účinek pro vzdělávání v tomto oboru.

Průvodce přijímacím řízením

 1. Vyplňte přihlášku jednou z možností uvedených v bodu 2.
 2. Podejte přihlášku od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Máte 3 možnosti podání přihlášky:
  • prostřednictvím elektronického systému DIPSY (nutná elektronická identifikace zák. zástupce – eObčanka, bankovní identita, datová schránka, atd.),
  • odevzdání výpisu ze systému DIPSY (nemáte-li elektronickou identifikaci, vyplníte ji v systému DIPSY, ze kterého následně získáte unikátní identifikační kód, prostřednictvím kterého ředitel školy zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh),
  • odevzdání tiskopisu přihlášky vydaném MŠMT (nová přihláška oproti předchozím rokům, ke které musíte přiložit přílohy v listinné podobě);
 3. Nezapomeňte vložit (odevzdat) povinné přílohy – hodnocení výsledků vzdělávání ze ZŠ za poslední období, příp. doporučení školského poradenského zařízení v případě žáků se SVP.
 4. Pro obor Řídicí systémy (Elektrotechnika) vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti .
 5. Registrační číslo bude uchazeči přiřazeno automaticky IS DIPSY.
 6. Jednotná přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení, 1. termín proběhne 12. dubna 2024, 2. termín proběhne 15. dubna 2024.
 7. Zašleme vám pozvánku s bližšími informacemi k jednotné přijímací zkoušce, a to cca 14 dnů před jejím konáním.
 8. Přijímací řízení proběhne podle následujících kriterií přijetí pro pořadí uchazečů:
  • 80% výsledek testu z matematiky,
  • 10% výsledek testu z jazyka českého,
  • 10% průměr ze všech povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 9. třídy;
 9. Seznámit s podklady přijímacího řízení bude možno po předchozí domluvě.
 10. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy 15. května 2024.
 11. Těšíme se na vás!

Další informace

Přípravné kurzy z matematiky

Kdy: Březen 2024 vždy v pondělí 4.3., 11.3., 18.3., 25.3. 2024 vždy od 14:30h

Přihlášení: do 29. únor 2024. Sledujte naše stránky, přihlašovací systém spustíme v polovině února.

Více informaci 

Uchazeči z Ukrajiny

Na základě žádosti připojené k přihlášce se promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Cizinec má právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce.
На підставі доданого до заяви екзаменаційного листа проводиться вступний іспит з чеської мови. Іноземець має право скласти письмовий іспит з математики українською мовою.