Přijímací řízení

Otevírané obory ve školním roce 2023 – 2024

Informační technologie, 18-20-M/01 – 2 třídy – 60 míst

Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 1 třída – 30 míst

SPŠE Havířov použije jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky pořádané CERMATem. Pořadí uchazečů z matematiky bude mít váhu 80%, pořadí z českého jazyka 10%, pořadí uchazečů podle průměru ze všech povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 9. třídy 10%.

K přihlášce na obor Řídicí systémy (Elektrotechnika) je nutno přiložit lékařské potvrzení (ke stažení zde).

Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1. března 2023 v kanceláři školy (osobně nebo poštou).

Přijímací zkoušky se konají mezi 13. a 14. dubna 2023 .

Bližší informace obdržíte :