Studium

Studijní obory

Informační technologie (18-20-M/01)

Absolventi tohoto oboru ovládají sestavení, oživení, opravy a zavádění osobních počítačů, znají podrobně běžné kancelářské programy, učí se upravovat fotografie a videa, programují v jazyku C, tvoří databáze a html stránky a mají podstatné znalosti ze stavby a údržby počítačových sítí. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Hardware, Počítačové sítě, Programování, Databáze a Matematika.

Řídicí systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)

Absolventi se mohou uplatnit ve firmách zabývajících se automatizovanými systémy výroby, zaváděním prostředků automatizace při řízení technologických procesů či měřením a regulací technických veličin. Mají znalosti z informatiky i hardware počítačů. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Mikroprocesorová technika, Řídicí systémy, Elektronika, Matematika a Informatika.

Školní vzdělávací program

Lyžařský kurz Kohútka

Letošní dva lyžařské kurzy proběhly ve středisku Kohútka v Javorníkách. Středisko prošlo náročnou úpravou a výsledek stojí za to. Nová čtyřsedačková lanovka, nový zasněžovací systém, upravené svahy a sjezdovky s různou obtížností umožňují naučit se lyžovat i úplným začátečníkům. Velká sjezdovka patří mezi velmi náročné svahy a rozhodně se zde nenudí ani velmi dobří lyžaři.
www.kohutka.cz

Sportovně – turistický kurz v Chorvatsku

Začátek nového školního roku je pro žáky 3. ročníku velmi příjemný. Absolvují totiž desetidenní kurz v Chorvatsku. Kemp Baško Polje u městečka Baška voda na makarské riviéře je ideální místo pro kurz plný sportovních aktivit. Horolezectví, rafting, pádlování, cykloturistika, výlety a nejrůznější sportovní hry dokonale vyplní čas a domů se opravdu nechce.