Studium

Studijní obory

Informační technologie (18-20-M/01)

Absolventi tohoto oboru ovládají sestavení, oživení, opravy a zavádění osobních počítačů, znají podrobně běžné kancelářské programy, učí se upravovat fotografie a videa, programují v jazyku C, tvoří databáze a html stránky a mají podstatné znalosti ze stavby a údržby počítačových sítí. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Hardware, Počítačové sítě, Programování, Databáze a Matematika.

Řídicí systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)

Absolventi se mohou uplatnit ve firmách zabývajících se automatizovanými systémy výroby, zaváděním prostředků automatizace při řízení technologických procesů či měřením a regulací technických veličin. Mají znalosti z informatiky i hardware počítačů. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Mikroprocesorová technika, Řídicí systémy, Elektronika, Matematika a Informatika.

Školní vzdělávací program

Harmonogram školního roku 2022/2023

Maturitní zkoušky

Podle §79, odst. 3, zákona č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů určuji pro žáky denního studia tyto povinné profilové zkoušky

Obor Informační technologie, 18-20-M/01

 1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
 2. Písemná zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se písemná zkouška koná, na školním webu., na školním webu.
 3. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

 1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
 2. Písemná zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se písemná zkouška koná, na školním webu.
 3. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Informace o ústní profilové zkoušce AJ    CJL.

Okruhy profilové části z odborných předmětů    RIS      ITE

Hodnocení profilových zkoušek CJL a AJ

Termíny profilových maturitních zkoušek

Podle §2, odst.7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji termíny profilové části maturitních zkoušek v jarním termínu roku 2022 takto:

Písemné práce

 • Ÿ český jazyk a literatura – 4. dubna 2022
 • Ÿ anglický jazyk – 6. dubna 2022

Praktická maturitní zkouška:

 • třída 4.A – 25. dubna 2022
 • Ÿ třída 4.B – 26. dubna 2022
 • Ÿ třída 4.C – 27. dubna 2022

Ústní maturitní zkoušky :

 • třída 4.A – 23. až 26. května 2022
 • Ÿ třída 4.B – 16. až 19. května 2022
 • Ÿ třída 4.C – 23. až 25. května 2022

Ing. Petr Kocurek

ředitel školy

Informace o paktické maturitní zkoušce v pdf.

Maturitní okruhy 2022

Informační technologie
Řídicí technika

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury platný od šk. roku 2020 – 21.  kanon_2021

Výchovné poradenství

Učitel nemůže nikoho nic naučit, může pomoci těm, kteří se chtějí učit.

Tajemství úspěchu spočívá v tom, jak využít informace, které jsou dostupné každému, abychom vytvořili nové nápady.

Žijeme v době rychlých, intenzivních změn a neustálého růstu nových informací.

 • Každý čtvrtý rok se dvakrát znásobí počet informací na této planetě.
 • Naučit se, jak se učit, je klíčová znalost doby, která nadchází. Nejenom, že s touto znalostí budete moci „přijmout“ více informací za mnohem kratší dobu, ale budete umět tyto informace kreativně použít ve svém každodenním životě na vytvoření nových produktů, služeb, nápadů a na kreativní řešení problémů.
 • „Jediná skutečně vzdělaná osoba je ta osoba, která se naučila, jak se učit.“ Karl Rogers – psycholog v oblasti vzdělání
 • V rámci existujících vzdělávacích systémů nás vždy učili co, ale ne jak!
 • naučte se učit
  informace najdete na internetu – např.: styly učení, metody učení, techniky duševní práce, jak se učit,……Je důležité vybrat si svou vhodnou metodu (např. PQRST, SQ4R,……,.“learning by teaching“, mentální mapy,…). Můžete využít pomoc psychologa nebo Pedagogicko psychologické poradny ( 1. ročníky absolvují „styly učení“)
 • učte se pravidelně
 • vytrvejte
 • neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva
 • speciální vzdělávací potřeby
 • problémy ve vztazích ( včetně vztahu se sebou samým) – po posouzení může zprostředkování konzultace s odborníky
 • změna oboru , kariérové poradenství

PPP pracoviště v Havířově Šumbarku, Opletalova 5 ( budova SŠŘS ), č.t. 597 582 372
Všechna pracoviště jsou plně obsazena odborníky, kteří jsou připraveni poskytnout své služby širokému spektru dětí, žáků a studentů ve věku od zhruba 3 do 26 let. (Více o struktuře poskytovaných služeb najdete pod odkazy jednotlivých pracovišť). Pedagogicko psychologická poradna také potvrzuje a doporučuje způsob práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami ( poruchy učení, nadaní žáci, sportovci, zdravotní problémy,….).

Linka právní pomoci týkající se dětí 777 800 002 ( odpovídají právníci České advokátní komory, každou středu 14 – 18 hod).

Linka bezpečí (zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na tel. lince 116 111. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu: chat.linkabezpeci.cz pomoc@linkabezpeci.cz.

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích – pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžováni prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií.

Kontakt na odborníky Internet Hotline -nebezpečný či podezřelý obsah na internetu- www.internethotline.cz nebo adresy oznamte@internethotline.cz

Lyžařský kurz Kohútka

Letošní dva lyžařské kurzy proběhly ve středisku Kohútka v Javorníkách. Středisko prošlo náročnou úpravou a výsledek stojí za to. Nová čtyřsedačková lanovka, nový zasněžovací systém, upravené svahy a sjezdovky s různou obtížností umožňují naučit se lyžovat i úplným začátečníkům. Velká sjezdovka patří mezi velmi náročné svahy a rozhodně se zde nenudí ani velmi dobří lyžaři.
www.kohutka.cz

Sportovně – turistický kurz v Chorvatsku

Začátek nového školního roku je pro žáky 3. ročníku velmi příjemný. Absolvují totiž desetidenní kurz v Chorvatsku. Kemp Baško Polje u městečka Baška voda na makarské riviéře je ideální místo pro kurz plný sportovních aktivit. Horolezectví, rafting, pádlování, cykloturistika, výlety a nejrůznější sportovní hry dokonale vyplní čas a domů se opravdu nechce.

Zájmové kroužky

Pondělí – lichý týden – Odbíjená – Mgr. Stanislav Michejda

Úterý –  Sportovní kroužek – Mgr. Lucie Kadlecová

Čtvrtek – sudý týden – Odbíjená – Mgr. Stanislav Michejda

Čtvrtek – lichý týden – Fotbal/florbal – Mgr. Michal Starostka

Čtvrtek – Bc. Benjamin Przezcek

Středa 14:00 – 17:00 – Ing. Pavel Urban

Ing. Petr MadeckiSystémy používané v rámci kroužku

 • MS Windows 7 a Server 2012 R2
 • Pro zájemce možnost vyzkoušet i systémy XP, Vista, 8, 10 nebo 2008 R2

Úterý :  14:10  – Mgr. Romana Badura Kroužek programování v Pythonu .

Každý sudý čtvrtek – Ing. Martin MikolajekOd 14 do 17 v učebně MIT – Výuka programování a konstrukce robotů