Studium

Studium

Studijní obory

Informační technologie (18-20-M/01)

Absolventi tohoto oboru ovládají sestavení, oživení, opravy a zavádění osobních počítačů, znají podrobně běžné kancelářské programy, učí se upravovat fotografie a videa, programují v jazyku C, tvoří databáze a html stránky a mají podstatné znalosti ze stavby a údržby počítačových sítí. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Hardware, Počítačové sítě, Programování, Databáze a Matematika.

Řídicí systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)

Absolventi se mohou uplatnit ve firmách zabývajících se automatizovanými systémy výroby, zaváděním prostředků automatizace při řízení technologických procesů či měřením a regulací technických veličin. Mají znalosti z informatiky i hardware počítačů. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Mikroprocesorová technika, Řídicí systémy, Elektronika, Matematika a Informatika.

Školní vzdělávací program

Harmonogram školního roku 2021/2022

Září

1. 9. – Začátek školního roku v 7:55
7. 9. – Třídní schůzky 1.ročníků v 17:00 (úterý)
9. 9. – Praktická maturitní opravná zkouška (čtvrtek)
13. 9. – 14.9 – Ústní maturitní opravná zkouška
16. 9. – 18. 9. – Poznávací exkurze Praha 4.B, 4.C
23. 9. – 24. 9. – Exkurze Praha 4.A
11. 9. – Ústní maturitní opravná zkouška – 1.C (pátek)
20. – 21. 9. – Adaptační kurzy – 1.A,1.B, 1.C
26. 9. – 1. 10. – Sportovně turistický kurz – 3.A, 3.B, 3.C
28. 9. – Státní svátek  (úterý)
30. 9. – Adaptační kurz – 2.C

Říjen

6. 10. – Adaptační kurz – 2.B
12.10. – Adaptační kurz – 2.A
21. 10. – Informační odpoledne (čtvrtek)
27. a 29. 10. – Podzimní prázdniny
28. 10. – Státní svátek

Listopad

17. 11. – Státní svátek
18. 11. – Klasifikační porada, třídní schůzky (čtvrtek)

Prosinec

do 2.12. – Přihlášky žáků ke společné i profilové maturitní části
12. – 17. 12. – Lyžařský výcvik 2.A, 2.B, 2.C (sobota)
16. 12. – Informační odpoledne
23. 12. – 2. 1. – Vánoční prázdniny

Leden

3. 1. – Zahájení vyučování po vánočních prázdninách (pondělí)
20. 1. – Informační odpoledne (čtvrtek)
24. 1. – Uzavření klasifikace za 1. pololetí ( 14:00 hod.)
22. 1. – Den otevřených dveří (sobota)
25. 1. – Klasifikační porada

Únor

30. – 4. 2. – Lyžařský kurz 1.A
4. 2. – Pololetní prázdniny (pátek)

Březen

– Evaluační testy – 3.ročník
7. 3. – 13. 3. – Jarní prázdniny
24. 3. – Informační odpoledne (čtvrtek)

Duben

12. 4. – Klasifikační porada, třídní schůzky (úterý)
14. 4. – Velikonoční prázdniny
15. 4. – Velký pátek
18. 4. – Velikonoční pondělí
25.4. – Praktická maturitní zkouška 4.A
26.4. – Praktická maturitní zkouška 4.B
27.4. – Praktická maturitní zkouška 4.C
– Praxe pro 3. ročníky

Květen

1. 5. – Státní svátek (neděle)
8. 5. – Státní svátek (neděle)
– Praxe pro 2. ročníky
19. 5. – Informační odpoledne ( čtvrtek)

Červen

23. 6. – Uzavření klasifikace za 2. pololetí ( 14:05 hod.středa)
24. 6. – Klasifikační porada
30. 6. – Konec školního roku, rozdávání vysvědčení

Červenec, srpen

1. 7. – 31. 8. – Hlavní prázdniny

Rozvrhy

Maturitní zkoušky

Podle §79, odst. 3, zákona č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů určuji pro žáky denního studia tyto povinné profilové zkoušky :.

Obor Informační technologie, 18-20-M/01

 1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
 2. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

 1. Praktická zkouška – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce října školního roku, v němž se praktická zkouška koná, na školním webu.
 2. Ústní zkouška před zkušební komisí – podle maturitních okruhů pro daný studijní obor zveřejněných do konce února školního roku, v němž se ústní zkouška koná, na školním webu.

Informace o ústní profilové zkoušce zde.

Okruhy profilové části z odborných předmětů    RIS      ITE

Hodnocení profilových zkoušek CJL a AJ

 

Termíny profilových maturitních zkoušek

Podle §2, odst.7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji termíny profilové části maturitních zkoušek v jarním termínu roku 2021 takto :

Praktická maturitní zkouška:

 • třída 4.A – 17. května 2021,
 • třída 4.B – 18. května 2021,
 • třída 4.C – 19. května 2021.

Didaktické testy společné části:

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.

Ústní maturitní zkoušky :

 • třída 4.A – 7. až 10. června 2021,
 • třída 4.B – 14. až 17. června 2021,
 • třída 4.C – 14. až 17. června 2021.

Ing. Petr Kocurek

ředitel školy

Informace o paktické maturitní zkoušce v pdf.

Maturitní okruhy 2022

Informační technologie
Řídicí technika

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury platný od šk. roku 2020 – 21.  kanon_2021

Maturitní okruhy 2021
Hardware
Řídicí technika
Oznámení o účasti na ústních zkouškách

Výchovné poradenství

Učitel nemůže nikoho nic naučit, může pomoci těm, kteří se chtějí učit.

Tajemství úspěchu spočívá v tom, jak využít informace, které jsou dostupné každému, abychom vytvořili nové nápady.

Žijeme v době rychlých, intenzivních změn a neustálého růstu nových informací.

 • Každý čtvrtý rok se dvakrát znásobí počet informací na této planetě.
 • Naučit se, jak se učit, je klíčová znalost doby, která nadchází. Nejenom, že s touto znalostí budete moci „přijmout“ více informací za mnohem kratší dobu, ale budete umět tyto informace kreativně použít ve svém každodenním životě na vytvoření nových produktů, služeb, nápadů a na kreativní řešení problémů.
 • „Jediná skutečně vzdělaná osoba je ta osoba, která se naučila, jak se učit.“ Karl Rogers – psycholog v oblasti vzdělání
 • V rámci existujících vzdělávacích systémů nás vždy učili co, ale ne jak!
 • naučte se učit
  informace najdete na internetu – např.: styly učení, metody učení, techniky duševní práce, jak se učit,……Je důležité vybrat si svou vhodnou metodu (např. PQRST, SQ4R,……,.“learning by teaching“, mentální mapy,…). Můžete využít pomoc psychologa nebo Pedagogicko psychologické poradny ( 1. ročníky absolvují „styly učení“)
 • učte se pravidelně
 • vytrvejte
 • neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva
 • speciální vzdělávací potřeby
 • problémy ve vztazích ( včetně vztahu se sebou samým) – po posouzení může zprostředkování konzultace s odborníky
 • změna oboru , kariérové poradenství
Konzultace pro školní rok 2020 / 2021

Případné změny jsou umístěny na elektronické nástěnce v přízemí hl. budovy.

Příjmení a jméno Konzultační den čas
lichý týden sudý týden
Mgr. Romana Badura pondělí středa 14:05
Bc. Alžběta Bachurová středa pondělí 14:05
Ing. Milada Bajtková pátek pátek 14:05
Mgr. Hana Brutvanová čtvrtek čtvrtek 14:05
Mgr. Ivana Burešová pondělí pondělí 14:05
Ing. Michaela Burková pondělí pondělí 14:05
Dagmar Drobiszová čtvrtek čtvrtek 14:05
Ing. Ivana Galuszková čtvrtek čtvrtek 14:05
Mgr. Růžena Hope pondělí pondělí 14:05
Bc. Libuše Hrejsemnou čtvrtek čtvrtek 14:05
Mgr. Alena Hrubešová pondělí úterý 14:05
Mgr. Lucie Kadlecová úterý úterý 14:05
Ing. Eva Kamínková úterý středa 14:05
Ing. Petr Kocurek úterý úterý 14:05
Ing. Petr Madecki úterý středa 14:05
Mgr. Stanislav Michejda úterý úterý 14:05
Mgr. Marie Nowaková čtvrtek čtvrtek
Ing. Pavlína Opatřilová úterý úterý 14:05
Ing. Ladislav Opiol úterý úterý 14:05
Ing. Zuzana Paučková pondělí pondělí 14:05
Mgr. Lenka Petrová dle domluvy dle domluvy 14:05
Bc. Benjamin Przeczek úterý úterý 14:05
Ing. Božena Ralbovská čtvrtek čtvrtek 14:30
Ing. Peter Ralbovský středa středa 14:05
Ing. Václav Sedlák středa středa 14:05
Ing. Ivana Schenková čtvrtek čtvrtek 14:05
Ing. Šárka Simandlová úterý úterý 14:05
Mgr. Marie Šnoriková úterý úterý 14:05
Ing. Pavel Urban středa středa 14:00
Mgr. Eliška Wiglasz pátek úterý 14:05
Ing. Mgr. Yvona Zientková pondělí čtvrtek 14:05

PPP pracoviště v Havířově Šumbarku, Opletalova 5 ( budova SŠŘS ), č.t. 597 582 372
Všechna pracoviště jsou plně obsazena odborníky, kteří jsou připraveni poskytnout své služby širokému spektru dětí, žáků a studentů ve věku od zhruba 3 do 26 let. (Více o struktuře poskytovaných služeb najdete pod odkazy jednotlivých pracovišť). Pedagogicko psychologická poradna také potvrzuje a doporučuje způsob práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami ( poruchy učení, nadaní žáci, sportovci, zdravotní problémy,….).

Linka právní pomoci týkající se dětí 777 800 002 ( odpovídají právníci České advokátní komory, každou středu 14 – 18 hod).

Linka bezpečí (zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na tel. lince 116 111. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu: chat.linkabezpeci.cz pomoc@linkabezpeci.cz.

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích – pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžováni prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií.

Kontakt na odborníky Internet Hotline -nebezpečný či podezřelý obsah na internetu- www.internethotline.cz nebo adresy oznamte@internethotline.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Petrová

Konzultační hodiny –
Nebo kdykoliv po vzájemné dohodě. Konzultaci je vhodné domluvit předem osobně, telefonicky nebo emailem

Individuální konzultace žákům a jejich právním zástupcům (např. oblasti drogové prevence, prevence šikany) poskytnutí poradenských služeb při výskytu jiných sociálně patologických jevů experimenty žáků s návykovými látkami vandalismus, ničení osobních věcí, krádeže ve škole, šikana problémy v kolektivu třídy a mezi žáky kontakty na odborná pracoviště v oblasti prevence a řešení sociálně patologických jevů

Koordinace tvorby a realizace preventivního programu školy koordinace a spolupráce na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších patologických jevů kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu patologických jevů vedení písemných záznamů o těchto činnostech.

Sportovní kurzy

Lyžařský kurz Kohútka

Letošní dva lyžařské kurzy proběhly ve středisku Kohútka v Javorníkách. Středisko prošlo náročnou úpravou a výsledek stojí za to. Nová čtyřsedačková lanovka, nový zasněžovací systém, upravené svahy a sjezdovky s různou obtížností umožňují naučit se lyžovat i úplným začátečníkům. Velká sjezdovka patří mezi velmi náročné svahy a rozhodně se zde nenudí ani velmi dobří lyžaři.
www.kohutka.cz

Sportovně – turistický kurz v Chorvatsku

Začátek nového školního roku je pro žáky 3. ročníku velmi příjemný. Absolvují totiž desetidenní kurz v Chorvatsku. Kemp Baško Polje u městečka Baška voda na makarské riviéře je ideální místo pro kurz plný sportovních aktivit. Horolezectví, rafting, pádlování, cykloturistika, výlety a nejrůznější sportovní hry dokonale vyplní čas a domů se opravdu nechce.

Zájmové kroužky

Pondělí – lichý týden – Odbíjená – Mgr. Stanislav Michejda

Úterý –  Sportovní kroužek – Mgr. Lucie Kadlecová

Čtvrtek – sudý týden – Odbíjená – Mgr. Stanislav Michejda

Čtvrtek – lichý týden – Fotbal/florbal – Mgr. Michal Starostka

Čtvrtek – Bc. Benjamin Przezcek

Středa 14:00 – 17:00 – Ing. Pavel Urban

Ing. Petr MadeckiSystémy používané v rámci kroužku

 • MS Windows 7 a Server 2012 R2
 • Pro zájemce možnost vyzkoušet i systémy XP, Vista, 8, 10 nebo 2008 R2

Pondělí  14:00 – 15:30  – Bc. Alžběta Bachurová Kroužek programování

Každý sudý čtvrtek – Ing. Martin MikolajekOd 14 do 17 v učebně MIT – Výuka programování a konstrukce robotů

Pondělí lichý týden Odbíjená Mgr. Stanislav Michejda
terý Herní kroužek Mgr. Lucie Kadlecová
Čtvrtek sudý týden Odbíjená Mgr. Stanislav Michejda
Čtvrtek lichý týden Fotbal/florbal MMgr. Michal Starostka