Seznam zaměstnanců

Příjmení a jméno E-mail Vyučované předměty Třídnictví
Alena Arbterová arbterova@sselek-havirov.cz sekretářka
Mgr. Romana Badura romana.badura@spsehavirov.cz informatika, programování, databáze, operační systémy, programové vybavení
Ing. Milada Bajtková milada.bajtkova@spsehavirov.cz elektrotechnika, elektronika, technická měření, základy elektrotechniky, zpracování informací,
grafika,
přenosové systémy a multimédia, číslicová technika
2.B
Mgr. Ivana Burešová ivana.buresova@spsehavirov.cz matematika, biologie 4.C
Ing. Michaela Burková michaela.burkova@spsehavirov.cz CAD systémy, deskriptivní geometrie, stroje a zařízení, strojnictví, technické kreslení 3.C
Bc. Jan Bruk jan.bruk@spsehavirov.cz elektrotechnická měření, technická měření
Ing. Ivana Galuszková ivana.galuszkova@spsehavirov.cz informatika, programování, databáze 4.A
Bohdana Heinzová bohdana.heinzova@spsehavirov.cz pedagogický asistent
Mgr. Růžena Hope ruzena.hope@spsehavirov.cz anglický jazyk
Bc. Libuše Hrejsemnou libuse.hrejsemnou@spsehavirov.cz praxe
Ing. Peter Hrnčiar peter.hrnciar@spsehavirov.cz technik výpočetní techniky
Mgr. Vladimír Janisch vladimir.janisch@spsehavirov.cz informatika, matematika 1.A
Mgr. Alena Hrubešová alena.hrubesova@spsehavirov.cz český jazyk a literatura, dějepis 4.B
Mgr. Lucie Kadlecová lucie.kadlecova@spsehavirov.cz tělesná výchova, biologie 2.C
Ing. Eva Kamínková eva.kaminkova@spsehavirov.cz elektrotechnická měření, elektrotechnika, technická měření, základy elektrotechniky
Mgr. Radka Káňová radka.kanova@spsehavirov.cz pedagogický asistent
Ing. Petr Kocurek
kocurek.seh@sselek-havirov.cz petr.kocurek@spsehavirov.cz elektrotechnika
Mgr. Jana Kopecká kopecka.seh@sselek-havirov.cz pracovník ŠPP
Jiřina Latečková kancelar.seh@sselek-havirov.cz hospodářka
Ing. Petr Madecki petr.madecki@spsehavirov.cz operační systémy, mikroprocesorová technika, hardware, počítačové sítě, přenosové systémy a multimédia
Mgr. Tomáš Michalek tomas.michalek@spsehavirov.cz hardware, počítačové sítě, operační systémy, přenosové systémy a multimédia
Mgr. Stanislav Michejda michejda.seh@sselek-havirov.cz stanislav.michejda@spsehavirov.cz občanská nauka, tělesná výchova
Mgr. Marie Nowaková marie.nowakova@spsehavirov.cz informatika, matematika, grafika
Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D.
ředitel
jiri.okrouhly@spsehavirov.cz čeština, tělesná výchova
Mgr. Lenka Petrová lenka.petrova@spsehavirov.cz český jazyk a literatura, dějepis, občanská nauka 1.C
Bc. Benjamin Przeczek benjamin.przeczek@spsehavirov.cz technická praxe
Andrea Pichová andrea.pichova@spsehavirov.cz pedagogický asistent
Ing. Pavlína Opatřilová pavlina.opatrilova@spsehavirov.cz ekonomika, průmyslové výtvarnictví
Ing. Zuzana Paučková zuzana.pauckova@spsehavirov.cz číslicová technika, informatika, grafika, CAD systémy , hardware
Ing. Božena Ralbovská bozena.ralbovska@spsehavirov.cz hardware, programové vybavení, databáze,operační systémy, programování 3.A
Ing. Peter Ralbovský
zástupce ředitele
ralbovsky.seh@sselek-havirov.cz peter.ralbovsky@spsehavirov.cz hardware, technické vybavení počítačů, operační systémy
Ing. Martin Samiec martin.samiec@spsehavirov.cz základy řízení, vizualizace a simulace, technická praxe, základy elektrotechniky
Ing. Šárka Simandlová sarka.simandlova@spsehavirov.cz fyzika, chemie
Mgr. Marie Šnoriková snorikova.seh@sselek-havirov.cz marie.snorikova@spsehavirov.cz matematika 3.B
Mgr. Michal Starostka michal.starostka@spsehavirov.cz tělesná výchova 2.A
Miroslava Svrčinová svrcinova@sselek-havirov.cz projektový pracovník, knihovník
Mgr. Magdalena Szymczysko magdalena.szymczysko@spsehavirov.cz anglický jazyk
Ing. Pavel Urban pavel.urban@spsehavirov.cz automatizační cvičení, automatizační technika, elektronika, elektrotechnická měření, počítačové aplikace, silnoproudá zařízení
Mgr. Eliška Wiglasz eliska.wiglasz@spsehavirov.cz anglický jazyk 1.B
Ing. Mgr. Yvona Zientková yvona.zientkova@spsehavirov.cz anglický jazyk