Europass

Od školního roku 2022/2023 SPŠE Havířov vydává svým absolventům dodatky k osvědčení Europass, které si žáci mohou stáhnout a vytisknout z této stránky.

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Co je Europass?

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.— NPI

Europass se vztahuj k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním a na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně. Dále uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Výhody dodatku k osvědčení
  • Dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání.
  • Dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí.
  • Zaměstnavatelé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia.
Co znamenají údaje ISCED 2011 a EQF na dodatku?
  • Dodatek obsahuje informaci o dosaženém stupni vzdělání, a to prostřednictvím stupnice EQF (Evropský rámec kvalifikací) a mezinárodní klasifikace ISCED.
  • Jak ISCED, tak EQF třídí úrovně vzdělání a kvalifikací v mezinárodním měřítku. ISCED se orientuje spíše na délku studia, EQF na jeho výsledky.
  • Údaj o úrovni EQF je od roku 2017 uváděn na absolventských vysvědčeních od základních škol přes střední po vyšší odborné školy.
Soubor Popis Odkaz
Europass – Informační technologie (18-20-M/01)
(2022/2023) Osvědčení Europass v českém jazyce
Europass – Informační technologie (18-20-M/01)
(2022/2023) Osvědčení Europass v anglickém jazyce
Europass – Řídicí systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)
(2022/2023) Osvědčení Europass v českém jazyce
Europass – Řídicí systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)
(2022/2023) Osvědčení Europass v anglickém jazyce