Školská rada

Usnesením rady kraje číslo 69/5244 ze dne 5. 6. 2023, dle čl. 3 odst. 6 Volebního řádu Školské rady schváleného Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 15/782 v platném znění a výsledkem konání voleb pro pedagogické pracovníky 1.9.2023 je ustanovená školská rada pro funkční období 2023-2026 v následujícím složení:

Předseda Ing. Petr Madecki
Místopředseda Mgr. Růžena Hope
Členové doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. za zřizovatele
Bogdan Kisza za zřizovatele
Adam Horváth za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Roland Riess za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky