Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj,
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Základní účel zřízení – školní vzdělávání
Hlavní činnost – vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Střední škola, Střední odborná škola

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

SPŠE Havířov
Makarenkova 513/1
73601 Havířov – Město

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

SPŠE Havířov
Makarenkova 513/1
73601 Havířov – Město

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek (září – červen)
dle telefonické domluvy

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 596 811 132
záznamník: 596 810 516
fax: 597 579 014

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa podatelny

SPŠE Havířov
Makarenkova 513/1
73601 Havířov – Město

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

  • USB flash disk,
  • CD/DVD disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy: viz Kontakty

4.8 Datová schránka

pwagmn5

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1727404369/0800

6. IČO

62331574

7. DIČ

Není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: kancelar.seh@sselek-havirov.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): pwagmn5

Podání písemně na adresu sídla organizace
Poštou: SPŠE Havířov, Makarenkova 513/1, 73601 Havířov – Město
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smlouv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Střední průmyslovou školou elektrotechnickou Havířov poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst. 4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.