Organizace vyučování od 4. ledna 2021

Všichni žáci (tedy i čtvrtý ročník) mají distanční vyučování.

Sledujte rozvrh vyučování na Škole online.