ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ OD 7. PROSINCE 2020

Čtvrté ročníky – prezenční studium.
Ostatní žáci – prezenční i distanční studium podle schématu :

    • Třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A a 2.B – od 7.12. do 11. 12. prezenčně, od 14. do 18. 12. distančně, 21. a 22. 12. prezenčně.
    • Třídy 2.C, 3.A, 3.B, a 3.C – od 7.12. do 11. 12. distančně, od 14. do 18. 12. prezenčně, 21. a 22. 12. distančně.

Sledujte rozvrhy na Škole on line.