Prezenční a distanční výuka

• Žáci čtvrtého ročníku mají od středy 25. listopadu od 7:55 obnovenou prezenční výuku.
• Po celou dobu pobytu ve škole je třeba používat roušku nebo respirátor.
• Zvláštní rozvrh bude na Škole on line.
• Ostatní žáci zůstávají až do odvolání u dálkového vyučování.