Stravování ve školní jídelně v době distanční výuky

Od 2. 11. 2020 v době distanční výuky mohou studenti a zaměstnanci využít stravování ve školní jídelně. Výdej jídla do jídlonosičů je od 11:15 – 11 :45, od 11:45 – 13:30 v jídelně, jiná doba výdeje není možná.

Obědy jsou v distanční výuce hromadně odhlášeny, kdo se chce stravovat, musí včas potvrdit odběr obědů v rezervačním systému (estrava.cz)