Oznámení o konaní voleb do školské rady

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 6 členů.

Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční ve středu 13.9.2023 od 8:00 do 18:00 hod., volební urna bude k dispozici u ředitele školy. Lhůta pro podání přihlášek zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky je ode dne vyhlášení voleb do pondělí 12.09.2023 do 14:00 hod., poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.

Plné znění a pravidla pro volby do školské rady zde.