Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacích zkoušek 2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory:

Obor Informační technologie, 18-20-M/01
Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

Co dělat s výsledky přijímacích zkoušek

Když je uchazeč přijat

  • Odevzdat střední škole vyplněný zápisový lístek, který uchazeč obdržel na základní škole.
  • Je třeba to udělat do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení.

Když není uchazeč přijat

  • Počkat na doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu (dopis do vlastních rukou). Pak napsat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – vzor je zde.
  • Odvolání se adresuje na zřizovatele (Moravskoslezský kraj), ale musí se doručit na příslušnou střední školu. To vše je nutno učinit do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
  • O odvolání může rozhodnout ředitel střední školy sám, pokud má volná místa pro uchazeče, kteří skončili pod čarou. V opačném případě rozhoduje o odvolání Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Přílohy

Soubor Popis Odkaz
Seznam
Výsledky pro obor ITE
Seznam
Výsledky pro obor RIS
Vzor
Vzor odvolání