Třetí kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o denní studium ve školním roce 2023 – 2024.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

Počet přijímaných: 1

Kritéria: uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém budou v kanceláři školy zapsány jejich přihlášky. Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, které lze stáhnout zde.

Přijímání přihlášek: poštou nebo osobně v kanceláři školy do čtvrtka 24. srpna 2023 od 8 hodin do 12 hodin.

Termín 3. kola přijímacího řízení: pátek 25. srpna od 9:00 h.

Informace k přijímacímu řízení: dostavte se 15 minut před konáním zkoušky, vezměte si psací potřeby a kalkulačku.

Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D.
ředitel SPŠE