Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o denní studium ve školním roce 2023 – 2024.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

Počet přijímaných: 8

Kritéria: uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém budou v kanceláři školy zapsány jejich přihlášky. Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, které lze stáhnout zde. Uchazeč nesmí mít v obou pololetích 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy z žádného povinného a povinně volitelného předmětu prospěch horší než dobrý.

Přijímání přihlášek: poštou nebo osobně v kanceláři školy od úterý 23. května 2023 od 8 hodin do pátku 9. června 2023 do 14 hodin.