Projekty

Projekty

Projekty spolupráce v sektoru školního vzdělávání

Projekty mobility osob v sektoru odborného vzdělávání

Erasmus plus praxe pro život

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání - Šablony

Modernizace výuky informačních technologií

Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa
2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Číslo projektu
CZ.1.10/2.1.00/25.01382

Cíl projektu
Hlavní cíl projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání v oblasti počítačových sítí na vybraných středních školách Moravskoslezského kraje.

Výsledky projektu

 • 6 učeben vybavených moderním zařízením pro výuku počítačových sítí,
 • atraktivní studium na vybraných středních školách
 • zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
 • studenti lépe připravení pro další studium na vysokých školách,
 • zvýšená nabídka kvalitních pracovníků v informačních oborech na trhu práce,
 • možnost studentů pracovat na zařízeních používaných v reálném provozu.

Partneři projektu

 • Střední průmyslová škola, Bruntál, p. o.
 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov, p. o.
 • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, p. o.
 • Střední škola průmyslová a umělecká Opava, p. o.
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 18 980 783,09
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) 16 133 665,62
Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj (15 %) 2 847 117,47

 

Doba realizace projektu
září 2013 – leden 2014

Kontaktní osoba
Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
laboratořtel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz

Vzdělávací kurz pro správce sítí ZŠ, SŠ a školských zařízení.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.site-hardware.wz.cz

Neboj se podnikání

loga

 

Naše škola je zapojená do realizace projektu Neboj se podnikání, který je financován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje a to z Operačního programu Slovensko-Česko „Společně bez hranic“.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.markethero.eu

Mezinárodní certifikát v anglickém jazyce FCE

výsledky FCE zkoušek

logo_euNaše škola získala pro své studenty grant z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem je příprava ke zkoušce pro získání mezinárodního certifikátu v anglickém jazyce FCE (The Cambridge First Certificate in English).

V současnosti je znalost anglického jazyka během studia i pro praxi naprosto nezbytná, obzvláště v technických oborech zaměřených na ICT. Více než 11 000 zaměstnavatelů, univerzit a vládních organizací na celém světě uznává cambridgské zkoušky jako pravdivý ukazatel jazykových schopností.

Cílem ročního projektu bude účast na zkoušce k získání certifikátu FCE. Celkem 36 studentů naší školy bude připravováno třemi učitelkami anglického jazyka a jedním rodilým mluvčím. Výuka (120 minut) bude probíhat během školního roku jednou týdně po vyučování, lektor bude navíc 1 týdně k dispozici 60 minut ke konzultacím. Během prázdnin bude výuka vedena formou e-learningu. E-learningové prostředí, vytvořené speciálně pro účely projektu, nabízí veškeré studijní materiály i prezentace a práce žáků, je ovšem přístupné všem studentům a zájemcům o studium angličtiny. Proběhnou rovněž dvě víkendová intenzivní soustředění v Malenovicích (10.-12.6.2011 a duben 2012), kde budou učit kromě již zmíněných učitelů i externí lektoři Callanovy metody výuky jazyka.

Studentům jsou hrazeny veškeré náklady na výuku, výukové materiály i víkendové pobyty. Žáci si hradí pouze účast na zkoušce FCE, která stojí cca 4 500 Kč. Před zahájením kurzu prošli všichni zájemci rozřazovacím testem. Závazným výstupem tohoto projektu je účast všech 36-ti studentů na mezinárodní jazykové zkoušce FCE.

Výuka začala v červnu 2011 a bude pokračovat až do června příštího roku, tedy absolvováním zkoušky. Vzhledem k náročnosti kurzu od studentů očekáváme maximální zodpovědnost, nejen v domácí přípravě, ale také v pravidelné docházce.

Nová multimediální učebna

laboratoř

 

V pátek 4. března proběhlo slavnostní otevření nové multimediální učebny matematiky, fyziky a chemie. Učebna byla vybudována z prostředků Regionálního operačního programu, EU přispěla částkou 2,2 mil. Kč. Cílem projektu je přispět k nové kvalitě výuky modernizací zastaralé a nevyhovující laboratoře chemie jejím přebudováním na moderní multimediální učebnu teoretické i aplikované matematiky, fyziky a chemie pro 30 žáků. Jedná se o zásadní inovaci technického vybavení pro zvyšování kvalifikace spojené s nástupem nových technologií v průmyslu, které jsou obvyklé ve vyspělý ch státech. Nákupem didaktických modulů a dalších moderních zařízení je nyní zkvalitněna názorná výuka v mnoha vyučovaných předmětech všech maturitních oborů. Především se jedná o výuku v těchto předmětech: Matematika, Fyzika, Chemie a předmětů navazujících včetně elektrotechnických. Současně může učebna sloužit jako posluchárna pro vyučování jakýchkoliv ostatních předmětů. V odpoledních hodinách zde budou probíhat kroužky pro studenty, kteří mají zájem o studium nad rámec vyučování, pracují na projektech a soutěžích, mohou zde probíhat odborné konference a semináře s partnerskými školami a firmami.