Návštěva ve firmě

Ve dnech 13.a 15. června  naštívili studenti druhého a třetího ročníku  naší školy firmu TIETOEVRY v Ostravě. Během návštěvy jim byly podány bližší informace ohledně této firmy. TIETOEVRY má hlavní sídlo ve Finsku a zaměstnává téměř 24 000 expertů v desítkách zemí. V České republice ji najdete ve čtyřech velkých městech. Je přední v oboru tvorby digitálních služeb a softwaru s globálním přesahem.  Studentům byla tato firma představena z mnoha úhlů pohledu, ať už se to týkalo různých pracovních pozic, finančního ohodnocení, požadavků na vzdělání jejích zaměstnanců, jejich složení, rozvoje, pracovního prostředí apod.

Jelikož každodenním pracovním jazykem ve firmě je angličtina, byla obsahově velmi bohatá přednáška v tomto jazyku také vedena. Kromě živé diskuze proběhly ukázky pracovních interview, aby si takovou situaci  mohli studenti nanečisto vyzkoušet. Děkujeme tímto za rozsáhlé informace a možnost TIETOEVRY navštívit.
TIETOEVRY

TIETOEVRY