Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o denní studium ve školním roce 2022 – 2023.

Obor Řídicí systémy (Elektrotechnika, 26-41-M/01)

Počet přijímaných :4
Kritéria : uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém budou v kanceláři školy zapsány jejich přihlášky. Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, které lze stáhnout zde. Uchazeč nesmí mít v obou pololetích 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy z žádného povinného a povinně volitelného předmětu prospěch horší než dobrý.

Přijímání přihlášek : poštou nebo osobně v kanceláři školy od středy 18. května 2022 od 8 hodin do pátku 3. června 2022 do 14 hodin.