Výsledky přijímacích zkoušek

Informační technologie

Řídicí systémy

 

Co dělat s výsledky přijímacích zkoušek

1. Když je uchazeč přijat

  • Ÿ Odevzdat střední škole vyplněný zápisový lístek, který uchazeč obdržel na základní škole.
  • Ÿ Je třeba to udělat do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení.

2. Když uchazeč není přijat

  • Ÿ Počkat na doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu (dopis do vlastních rukou). Pak napsat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – vzor je zde.
  • Ÿ Odvolání se adresuje na zřizovatele (Moravskoslezský kraj), ale musí se doručit na příslušnou střední školu. To vše je nutno učinit do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
  • Ÿ O odvolání může rozhodnout ředitel střední školy sám, pokud má volná místa pro uchazeče, kteří skončili pod čarou. V opačném případě rozhoduje o odvolání Krajský úřad Moravskoslezského kraje.