Obědy pro maturanty

Všem studentům čtvrtých ročníků se od 1.5.2022 ruší inkasní platba za stravné. Po ukončení stravování se vrací přeplatky zpět na účet. Záloha za stravovací čipy se vrací za čisté a nepoškozené čipy.
Pokud studenti čtvrtých ročníků mají výuku, nebo přípravu na maturitu ve škole, mají nárok na dotovaný oběd.Ten si mohou koupit na měsíc květen hotově na pokladně školy Žákovská.