Hodina pro Ukrajinu

Celou naší společností v poslední době rezonuje téma Válka na Ukrajině, logicky stejně to prožívají i naši studenti. Napadá nás spousta otázek a jen málo odpovědí, máme strach z nepoznaného a nevíme, co s tím, jsme zmatení a hledáme cestu …

To jen malý výčet toho, proč se na naší škole 16. března uskutečnila hodina věnovaná Ukrajině.

Cílem bylo alespoň chvíli se zamyslet nad situací statisíců uprchlíků – převážně žen a dětí, jež ztratily vše – svůj domov, svou vlast, možná část rodiny, věci, které měli rádi, a dokonce možná i svou identitu, děti dětství. Studenti diskutovali, sdíleli své pocity. Mnozí velmi empaticky přistupovali k těžké situaci těchto lidí.

I naše škola se tímto připojila k řadě dalších, kterým není lhostejný osud Ukrajiny a snaží se alespoň malou finanční částkou 9 600 Kč přispět na konto Člověka v tísni a současně se i podílet na dobročinné sbírce Krabice od srdce pro děti prchající před válkou. Myslím, že mnoho studentů bude ochotno pomoci i příště… Přejme především Ukrajincům – ať to zvládnou.

Alena Hrubešová