Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o denní studium ve školním roce 2021 – 2022.

Obor Informační technologie, 18-20-M/01

Počet přijímaných : 5

Kritéria : uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém budou v kanceláři školy zapsány jejich přihlášky. Uchazeč nesmí mít v obou pololetích 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy z žádného povinného a povinně volitelného předmětu prospěch horší než dobrý.

Přijímání přihlášek : poštou nebo osobně v kanceláři školy od pondělí 14. června 2021 od 7 hodin do středy 30. června 2021 do 14 hodin.

Obor Elektrotechnika (Řídicí systémy), 26-41-M/01

Počet přijímaných : 5

Kritéria : uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém budou v kanceláři školy zapsány jejich přihlášky. Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, které lze stáhnout zde. Uchazeč nesmí mít v obou pololetích 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy z žádného povinného a povinně volitelného předmětu prospěch horší než dobrý.

Přijímání přihlášek : poštou nebo osobně v kanceláři školy od pondělí 14. června 2021 od 7 hodin do středy 30. června 2021 do 14 hodin.