Maturitní didaktické testy

Konají se od 24. –  25. května 2021 v budově školy. Žáci 1. až 3. ročníku mají volno.