Ve dnech přijímacích zkoušek 3. a 4. května mají žáci školy volno.