Praktické vyučování

Prezenční výuka žáků vybraných tříd bude zahájena v pondělí 26. dubna 2021 podle zvláštního rozvrhu.

Podmínkou účasti žáků ve vyučování je používání respirátoru nebo chirurgické roušky

a negativní antigenní test (bude vykonán ve škole).

Sledujte rozvrh na Škole on line.