Přijímací zkoušky

První termín : pondělí 3. května 2021, test z matematiky v 8:30, test z českého jazyka v 11:10,

druhý termín : úterý 4. května 2021, test z matematiky v 8:30, test z českého jazyka v 11:10.

  • V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
  • Podmínkou účasti uchazeče na přijímacích zkouškách jsou žádné příznaky onemocnění COVID-19 a předložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, které není starší 7 dní (antigenní nebo PCR test).
  • Potvrzení o negativním výsledku testu může vystavit vysílající základní škola nebo poskytovatel zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatřeník provádění testů,
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni uchazeči nosí ve společných prostorách chirurgické roušky nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.